Oblíbená Soutěž Finanční gramotnost se po roční odmlce vrací

V průběhu listopadu se mezi žáky a studenty v České republice vrací velmi oblíbená celostátní soutěž ve finanční gramotnosti.

Spolek METODICA, institut pro další vzdělávání společně s partnerem Evropskou asociací finančního plánování EFPA ČR představují obnovenou Soutěž Finanční gramotnost. Tato soutěž navazuje již na 8 ročníků, ve kterých se zapojilo více než 370 tisíc dětí.

Cílem soutěže Finanční gramotnost, kterou od roku 2009 již tradičně vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v kategorii celostátních školních soutěží, je zaujmout a hravým způsobem seznámit žáky základních a středních škol s problematikou finanční gramotnosti, která je nejúčinnější prevencí proti předlužení a sociálnímu vyloučení. Jde o soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů vedoucích k tomu, aby dnešní žáci byli v budoucnu schopni finančně zabezpečit sebe a svoji rodinu a plnohodnotně rozvíjet svůj osobní život.

 „ Naším cílem je pomoci zatraktivnit výuku finanční gramotnosti na školách. Chceme doplňovat znalosti, ověřovat jejich úroveň a seznamovat žáky se světem peněz, a s problematikou finanční gramotnosti jako takové. Jde totiž o základní kompetenci, která najde uplatnění v každodenním životě.“  říká Petr Volek předseda spolku Metodika.

Soutěž Finanční gramotnost je rozdělena do tří věkových kategorií. První je pro žáky prvního stupně, druhá pro žáky druhého stupně a studenty nižších stupňů gymnázií a poslední kategorií je kategorie středoškolská.

Soutěž byla spuštěna 11. listopadu 2019 na internetové adrese www.financnigramotnost.cz.

Začíná se školními koly, kde tři nejúspěšnější řešitelé soutěže z každé školy vytvoří jeden tým a zúčastní se kola okresního. Přes krajské kolo se poté nejlepší školní týmy mohou zúčastnit březnového finálového kola v reprezentačních prostorech ČNB, která se navíc uskuteční v rámci prestižního mezinárodního projektu GLOBAL MONEY WEEK.

Pro úspěšné řešitele jsou připraveny hodnotné ceny a sousty zážitků s finanční gramotností.

V Česku se do Global Money Week, který minulý rok probíhal ve 174 zemích po celém světě, zapojilo na 120 základních i středních škol a dětských domovů a více než 30 institucí a knihoven. V rámci akce, jejímž heslem bylo „Šetři, uč se, vydělávej“, proběhly na řadě škol přednášky, workshopy a besedy.

 „Jsem velmi ráda, že se nám podařilo opět obnovit tuto historicky úspěšnou a oblíbenou soutěž pro studenty základních a středních škol. Celoroční aktivita, podporující i zdravou soutěživost dětí  se tak nádherně propojí s GLOBAL MONEY WEEKem. Prostřednictvím tohoto unikátního spojení chceme my i naši certifikovaní finanční poradci přispět k rozvoji finanční gramotnosti na školách a u studentů, kteří se těchto aktivit zúčastní,“ říká Marta Gellová, předsedkyně rady Evropské asociace finančního plánování, která spolupořádá Soutěž Finanční gramotnost a spoluorganizuje Global Money Week v České republice. 

Soutěž Finanční gramotnost byla spuštěna 11. listopadu 2019 na internetové adrese www.financnigramotnost.cz.

 O METODICA, institut pro další vzdělávání

METODICA, institut pro další vzdělávání se zabývá podporou metodiky výuky na školách v oblasti cizích jazyků či průřezových dalších témat. Tým expertů vyvinul zajímavé simulační hry, které se realizovaly ve více než 30 školách ZŠ či SŠ a získal řadu učitelů pro jejich další využití v běžné výuce. V roce 2014 realizovali největší projekt na podporu finanční gramotnosti pro Fond dalšího vzdělávání, zřizovanou organizaci Ministerstva práce a sociálních věcí. Ve 4 krajích jsme pomohli vyškolit více než 10.500 osob.

O EFPA Česká republika  – sledujte EFPA ČR na sociálních sítích: Facebook, LinkedIN, Twitter

EFPA ČR je institucí akreditovanou ČNB pro pořádání zkoušek odborné způsobilosti v oblasti pojištění, investic, penzí a úvěrů. Sdružuje špičkové poradce na českém trhu, zajišťuje jejich další vzdělávání a rozvoj. Jako součást EFPA EUROPE, nejrespektovanější evropské organizace udělující certifikáty v oblasti finančního poradenství a plánování, podporuje a zavádí evropské kvalifikační a etické standardy do služeb finančního poradenství v ČR a na Slovensku. EFPA prosazuje etický kodex a jeho dodržování. EFPA ČR se aktivně účastní na tvorbě Národní strategie finančního vzdělávání včetně její probíhající revize. Více o aktivitách EFPA ČR na webu efpa.cz. 

O Global Money Week 2019 (více zde) GMW probíhá ve 174 zemích světa v týdnu od 23. 3. do 29. 3. 2020.  Národními organizátory této prestižní iniciativy jsou yourchance o.p.s. a EFPA ČR. Mezinárodní iniciativu na podporu  finanční gramotnosti pro děti a mládež podporuje více než 100 organizací z řad škol a finančních institucí. Cílem GMW je napříč generacemi kultivovat povědomí o penězích, jejich získávání a efektivním hospodaření s nimi. Zakladatelem iniciativy GMW je nevládní organizace Child & Youth Finance International (CYFI) se sídlem v Amsterdamu. Hlavní myšlenkou CYFI je vychovat generaci, která bude schopná předcházet budoucím krizím díky rozvoji finančního vzdělání a přístupu k finančním službám.